> Blog > Kúpele Slovensko > Kúpele Piešťany > Výlety Piešťany a okolie > Čertova pec – sídlo lovcov z doby kamennej

Čertova pec – sídlo lovcov z doby kamennej

Ak chcete vedieť, kde žil neandertálsky človek, navštívte jaskyňu Čertova pec. Krasová jaskyňa patrí medzi najstaršie jaskynné osídlenie na Slovensku z doby kamennej. Je to významná archeologická a paleontologická lokalita.

Archeologické výskumy jaskyne Čertova pec

Verejnosti málo známu, no vzácnu jaskyňu Čertova pec spomína už Matej Bel v roku 1742 vo svojich Notitia Hungariae novae historico geographica pod slovenským názvom Csertowa Pecz. Pod maďarským názvom Ördögkemencze sa uvádza v monografii Nitrianskej župy z roku 1898

V roku 1932 sa o jaskyni, ako možnom úkryte pravekého človeka, prvýkrát zmienil archeológ Národného múzea v Prahe Jiří Neustupný. Následne v roku 1937 našiel nemecký archeológ Lothar Franz Zotz v jaskyni zlomky mamutoviny a dva pazúrikové úštepy z doby kamennej. V rokoch 1958 až 1961 sa uskutočnil výskum na Čertovej peci pod vedením archeológa Juraja Bártu z archeologického ústavu SAV v Nitre. Ten potvrdil osídlenie z obdobia paleolitu, eneolitu, staršej železnej doby, stredoveku, ako aj novoveké nálezy.

V roku 1981 jaskyňu Čertova pec vyhlásili za chránený prírodný výtvor. Prírodnou pamiatkou bola vyhlásená v roku 1994.

Míľniky

 • v staršej dobe kamennej bolo zistené viacvrstvové osídlenie;
 • stredný paleolit reprezentuje moustierská kultúra, kedy ju obýval človek neandertálskeho typu; 
 • v mladšom paleolite bolo zistené osídlenie kultúry szeletien; 
 • 1742 Matej Bel spomína jaskyňu pod slovenským názvom Csertowa Pecz;
 • 1937 v jaskyni boli nájdené predmety, ktoré dokazujú paleolitické osídlenie;
 • 1958 – 1961 archeologický výskum pod vedením Juraja Bártu potvrdil osídlenie z obdobia paleolitu, eneolitu, staršej doby železnej, stredoveku a takisto novoveké nálezy;
 • 1981 vyhlásená za chránený prírodný výtvor;
 • 1994 vyhlásená za prírodnú pamiatku.

Fotografie

Vedeli ste, že?

 • Jaskyňa je obojstranne priechodná, dlhá 27 m, široká 6 m a jej maximálna výška je 4,6 m;
 • V jaskyni sa v minulosti ukrývali údajne aj zbojníci, ktorí lúpili na neďalekej hradskej spájajúcej Nitru s Piešťanmi;
 • Kamenné nálezy a ulitníky z tejto lokality možno spájať s nálezmi z oblasti Čierneho mora;
 • Obec plánovala realizovať v jaskyni paleolitický skanzen s odbornými textami a figurínami neandertálcov v životnej veľkosti, avšak úsilie stroskotalo na nedostatku financií.

Povesť o Čertovej peci 

Čertova pec vznikla prietokom vody, tzv. erozívnou činnosťou. Radošinčania však veria povesti, že ju vyhĺbili čerti, a preto dostala pomenovanie Čertova pec.

Trasa

Z jaskyne Čertova pec sa dostanete žltou turistickou značkou k motorestu Čertova pec. Odtiaľ vedie modrá turistická značka 2417 v dĺžke 9,9 km až ku Kolonádovému mostu do Piešťan. Celá trasa je nenáročná a zvládnete ju aj s malými deťmi. Ak budete mať šťastie, cestou k jaskyni stretnete aj pár voľne pobehujúcich domácich zvieratiek, čo poteší hlavne nielen tých najmenších.

Jaskyňa je prístupná celoročne voľne bez poplatkov a obmedzení.

Doprava k Čertovej peci

Čertova pec sa nachádza v katastrálnom území Radošina, v okrese Topoľčany pri ceste II/499 vedúcej z Piešťan do Topoľčian. Z Topoľčian je jaskyňa vzdialená asi 23 km, z Piešťan 10 km.

Ak sa k jaskyni vyberiete z juhu od Hlohovca, ktorý je vzdialený 22 km, povedie vás cesta II/507 a z Radošinej II/499. Z Hlohovca, Topoľčian aj Piešťan sem premávajú priame autobusové spoje. Od zastávky je jaskyňa vzdialená asi 5 minút chôdze.

Ako sa dostať z kúpeľného mesta Piešťany k jaskyni Čertova pec

Jaskyňa sa nachádza asi 10 km od kúpeľného mesta Piešťany v katastrálnom území obce Radošiná. Verejnou autobusovou dopravou z Piešťan do Radošinej, vystúpite na zastávke Radošiná, Čertova pec. Od motorestu je to k jaskyni približne 5 minút chôdze po vyznačenom chodníku. 

Parkovanie

Pri motoreste Čertova pec, ktorý je vzdialený od jaskyne niekoľko minút pešo. 

Mapa miesta

Postrehy návštevníkov

Video

Mohlo by vás zaujímať

Zobraziť komentáre a pridať komentár
Scroll to Top