> Blog > Kúpele Slovensko > Kúpele Bojnice > Výlety Bojnice a okolie > Náučný banský turistický chodník v Novákoch

Náučný banský turistický chodník v Novákoch

Mesto Nováky je známe predovšetkým svojou banskou činnosťou. Nenáročný, 15 km dlhý, náučný chodník v Novákoch, ktorý sa začína v centre Novák, vás prevedie okolím Novák a okolo všetkých významných miest, ktoré v minulosti súviseli s banskou činnosťou. Príjemná prechádzka banským turistickým chodníkom v Novákoch tak bude zážitkom pre malých aj veľkých objaviteľov.

Náučný chodník v Novákoch približuje 70-ročnú históriu ťažby Bane Nováky

Mesto Nováky sa nachádza v centrálnej časti Hornonitrianskej kotliny asi 9 km južne od Prievidze. V roku 2010, presne na 70. výročie, kedy začala ťažba v bývalej Bani, bol v centre mesta sprístupnený a slávnostne otvorený Náučný banský turistický chodník. Iniciátorom vybudovania turistického chodníka aj tvorcami trasy je Spolok priateľov Bane Nováky na čele s Augustínom Machatom, bývalým baníkom a vášnivým turistom. 

Chodník bol vybudovaný na pamiatku histórie uhoľného baníctva regióne horná Nitra

Trasa náučného chodníka začína v centre Novákov, na námestí pred Mestským úradom. Ďalšou zastávkou náučného chodníka v Novákoch  je bývalé banícke učilište. Chodník následne vedie popri pôvodnej baníckej štôlni, takzvanej úpadnice, z ktorej 14. júna pred sedemdesiatimi piatimi rokmi vyšiel prvý vozík s nováckym uhlím. Ďalej budete pokračovať okolo troch vetracích jám, bývalých samostatných baní Mier a Lehota. Trasa končí neďaleko železničnej stanice v hostinci U Čižniara, ktorý bol v 50. a 60. rokoch centrom stretávania baníkov. 

Medzi najzaujímavejšie miesta Náučného banského chodníka v Novákoch patrí obrovská terénna preliačina v katastri baníckej obce Lehota pod Vtáčnikom, kde existoval v rokoch 1979 až 1988 prvý a jediný povrchový uhoľný lom na Slovensku. 

Na trase natrafíte na informačné tabule, ktoré podrobne informujú o jednotlivých zastávkach Náučného banského chodníka v Novákoch:

Banský vozík
 1. Nováky
 2. Banícke učilište
 3. Úpadnica Baňa I.
 4. Kaplnka
 5. Vetracia jama C
 6. Geológia ložiska
 7. Kamenecká úpadnica
 8. Uhoľný lom Lehota
 9. Banícka Lehota
 10. Baňa Lehota
 11. Baňa Mier
 12. Rekultivácie
 13. Haldové hospodárstvo
 14. Baňa Nováky
 15. Pohostinstvo u Čižnára

Návštevu Náučného banského turistického chodníka v Novákoch odporúčame spojiť s návštevou Hornonitrianskeho banského skanzenu Baňa Cigeľ. Návštevu skanzenu je potrebné rezervovať včas, minimálne 1 deň vopred. Pokiaľ máte záujem dozvedieť sa viac o histórii baníctva na Slovensku odporúčame vám návštevu aj Slovenského banského múzea v Handlovej. Pri návšteve okolia nezabudnite ani na obec Koš a jej zaujímavosti.

Región hornej Nitry ukrýva množstvo banských pamiatok pripomínajúcich našu minulosť a taktiež aj známe kúpele Bojnice. Ich liečebný dom Baník, dnes známy ako liečebný dom Bôrina, v minulosti postavili Uhoľné a Lignitové Bane pre svojich baníkov. Kúpeľný, či wellness pobyt v bojnických kúpeľoch tak predstavuje ideálny spôsob na ukončenie výletu zameraného na objavovanie banskej histórie hornej Nitry. 

Náučný chodník je súčasťou Slovenskej banskej cesty

Náučný chodník v Novákoch je súčasťou Slovenskej banskej cesty ktorú budujú v každom z historických banských miest a ďalších baníckych lokalitách. Má pripomínať vyše 700-ročnú históriu rudného aj nerudného baníctva na Slovensku.

Turistická trasa

Turistický chodník je dlhý približne 15 km, nachádza sa na ňom 15 zastávok, ktoré vás prevedú a podrobne informujú o všetkých dôležitých bodoch dotýkajúcich sa ťažby uhlia. Chodník je celoročný, absolvovať ho teda môžete v každom ročnom období. Výhodou je to, že je okružný – začiatok i koniec chodníka je v Novákoch.

Na prejdenie náučného chodníka si vyhraďte minimálne 3 až 4 hodiny. Ide o nenáročnú trasu s miernym prevýšením. Je vhodná pre rodiny s väčšími deťmi i aktívnych seniorov.

Fotografie

Z histórie ťažby uhlia v Novákoch

Prvé poznatky o výskyte uhlia v oblasti Novák sa viažu k roku 1900, keď sa náhodne objavili tzv. výchozy uhoľného sloja na ceste medzi Novákmi a Zemianskymi Kostoľanmi. O ťažbu uhlia prejavila záujem Šalgotarjánska kameňouhoľná spoločnosť. V roku 1906 sa realizoval prvý prieskum okolia. Začiatkom roku 1938 začali vrtno-prieskumné práce na lokalite Pustý vrch pri Novákoch. V roku 1940 kutacie právo na území Novák získali Handlovské uhoľné bane. 

Prvý banský vozík bol vyťažený 14. júna 1940.  Po druhej svetovej vojne sa ťažba v Novákoch osamostatnila a v roku 1950 vznikli Novácke uhoľné bane. V priebehu 20. storočia bola exploatácia realizovaná vo viacerých banských závodoch – Baňa Mier, Baňa Lehota, Baňa Mládeže a Lom Lehota, ktorých povrchové objekty dnes slúžia ako strojárenský závod, respektíve na drevársku výrobu.   

Doprava

Cez Nováky vedie Európska cesta 572 a cesty 1. triedy číslo 9 a 64. Nováky ležia na železničnej trati 140 (Nové Zámky – Prievidza). Železničná doprava je v regióne dobre využívaná, keďže vytvára spojenie medzi mestami Handlová, Prievidza, Nováky, Partizánske, Topoľčany, Nitra a Bratislava. Železničná stanica sa nachádza na jednom námestí s autobusovou stanicou v blízkosti centra mesta.

Ako sa dostať k Náučnému banskému turistickému chodníku z kúpeľov Bojnice

Kúpele Bojnice sú od Novákov vzdialené 10,4 km, cesta autom vám zaberie 12 minút. Z kúpeľov pokračujte smerom na Opatovce nad Nitrou, cez obec Koš až do Novák. Ideálne spojenie do Novák s prestupom v Prievidzi vám zaberie 20 minút. 

Parkovanie

Parkovanie je v Novákoch zabezpečené na vybraných parkovacích miestach. Parkovanie je možné priamo na Námestí SNP.

Mapa miesta

Program/Akcie

V rámci Náučného banského chodníka v Novákoch sa pravidelne organizuje turistické podujatie Uhoľná stopa, ktorú organizuje Spolok priateľov Bane Nováky a Regionálna rada Klubu slovenských turistov v Prievidzi.

Mohlo by vás zaujímať

Zobraziť komentáre a pridať komentár
Scroll to Top