Badínsky prales

Badínsky prales patrí k najstarším chráneným lokalitám na Slovensku s mimoriadnym významom. Do Badínskeho pralesa je vstup celoročne zakázaný. Jeho históriu a význam vám predstaví Náučný chodník Badínsky prales.

Badínsky prales patrí medzi najstaršie chránené lokality Slovenska

Prales pri Zvolene je národná prírodná rezervácia v katastrálnom území obce Badín, neďaleko Banskej Bystrice a Zvolena. Prales je situovaný v Kremnických vrchoch pričom sa tiahne sa v okolí Badínskeho potoka. Lokalita je chránená už od roku 1913 pod názvom Kulisovo, v súčasnosti ako Národná prírodná rezervácia Badínsky prales s ochranným pásmom 123,43 ha. 

Územie už dlhodobo slúži na vedecko-výskumné účely. Na sutinovitom a balvanitom strmom svahu sa tu zachoval pralesový zvyšok lipovo-javorových sutinových lesov, ktorý na menej kamenitých miestach prechádza do bučín. Popri buku, ktorý sa v pralese vyskytuje najčastejšie, tu nájdeme aj ďalšie dreviny najmä hrab, dub zimný a jedľa biela. Na území pralesa sú všetky tri základné vývojové štádiá karpatských pralesov: štádium optima, rozpadu a dorastania. 

V Badínskom pralese žije aj niekoľko vzácnych druhov živočíchov, spomedzi ktorých možno spomenúť veľké šelmy ako rys, medveď, vlk, obojživelníky, hmyz, bezstavovce a iné.

Jedľa biela v Badínskom pralese

Náučný chodník Badínsky prales

Okrajom pralesa – mimo najprísnejšieho ochranného pásma – vedie náučný chodník. Náučný chodník Badínsky prales má dĺžku 1 km, nachádzajú sa na ňom dve informačné tabule. Príjemná prechádzka po náučnom chodníku vás zavedie napríklad aj k Badínskemu vodopádu, ktorý sa nachádza priamo nad Badínskym pralesom. K náučnému chodníku Badínsky prales sa možno dostať lesnou cestou z obce Badín vzdialenej asi 6 km. Prejdenie náučného chodníka vám zaberie približne hodinu.

Čo je to prales?

Prales je prirodzene voľne a nerušene rastúci les, ktorý nie je žiadnym spôsobom (ťažbou dreva či znečistením) ovplyvňovaný človekom. Stromy sa v pralese dožívajú svojho maximálneho veku. V pralese je zároveň prítomné mŕtve drevo v rôznej podobe, čo je tiež základným znakom pralesov. Na Slovensku bolo identifikovaných 123 lokalít. Medzi najvýznamnejšie pralesy na Slovensku patria Badínsky prales a Dobročský prales.

Zaujímavosti

  • V roku 1913 Ministerstvo pôdohospodárstva v Budapešti vyhlásilo Badínsky prales (vtedy nazvaný Kulisovo) za prísnu rezerváciu s výmerou 20,51 ha. 
  • Badínsky prales patrí tak medzi najstaršie chránené lokality na Slovensku. 
  • Najznámejším návštevníkom Badínskeho pralesa bol anglický princ Charles.
  • Mohutné jedle biele, ktoré rastú v Badínskom pralese, sú staré 200 až 400 rokov. Najvyššie dosahujú výšku 46 metrov.
  • Pralesy sú najstabilnejšie lesné spoločenstvá, v ktorých nehrozí žiadne premnoženie škodcov. Príroda sa v pralesoch vysporiadava s odpadom, kalamitami či škodcami sama.
  • Buky v Badínskom pralese môžu dosahovať obvod kmeňa až takmer 500 cm, jedle takmer 550 cm.

Fotografie

Trasa – ako sa dostať do Badínskeho pralesa

Okrajom územia pralesa prechádza značkovaná turistická trasa a samotné územie je so sprievodcom prístupné odborným exkurziám. Cez lokalitu neprechádza žiadny chodník ani cesta.

Doprava

Badín je obec na Slovensku v okrese Banská Bystrica. Obec leží 10 km od okresného mesta v blízkosti hlavného ťahu Banská Bystrica – Zvolen (rýchlostná cesta R1). Do obce pravidelne premáva autobusová doprava.

Ako sa dostať z kúpeľov Sliač k Badínskemu pralesu

Badínsky prales je od kúpeľov Sliač vzdialený 15,9 km, cesta autom zaberie 26 minút. Zo Sliača jpokračujte okolo letiska Sliač po ceste číslo 69 a pokračujte až do Badína. Prírodná rezervácia sa nachádza za obcou. Vzhľadom na množstvo prestupov odporúčame cestovať osobným autom

Ako sa dostať z kúpeľov Brusno k Badínskemu pralesu

Kúpele Brusno sú od Badínskeho pralesa vzdialené 39,2 km. Cesta autom zaberie 44 minút. Z Brusna pokračujte po ceste č. 66 smerom do Banskej Bystrice, následne sa napojte na obchvat R1 (spoplatnený úsek) a pokračujte ďalej smerom na Zvolen. Následne použite výjazd na Kremničku, okolo Pamätníka obetiam fašizmu, pokračujte cez Rakytovce na Badín. 

Z Brusna premáva aj verejná doprava. Odporúčame cestovať autobusom s prestupom v Banskej Bystrici. Ideálne spojenie trvá 70 minút.

Parkovanie

Parkovať môžete v obci na vyhradených miestach alebo bezpečne pri obecnej komunikácii.

Mapa miesta

Program/Akcie

Raz do roka na jeseň je organizovaný deň otvorených dverí Badínskeho pralesa, kedy je prales prístupný aj verejnosti. Podujatie organizujú obec Badín v spolupráci s Lesmi SR, š.p OZ SLovenská Ľupča a CHKO – Poľana. V rámci programu na vás čaká prechádzka cez chránené územie, spolu s prednáškou odborných pracovníkov Lesy SR a CHKO – Poľana.

Postrehy návštevníkov

Vstupné/cenník/Otváracie hodiny

Samovoľný vstup do pralesa je zakázaný. Vsup majú povolaný len odborné exkurzie so sprievodcom z Lesov SR, Štátnej ochrany prírody SR, Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene, alebo iných vedecko-výskumných inštitúcií. 

Pohyb mimo náučného chodníka v 5. stupni ochrany sa považuje za priestupok. Môžete byť pokutovaní.

Video

O Badínskom pralese vám porozpráva Pavol Kostúr z CHKO Poľana

Mohlo by vás zaujímať

Zobraziť komentáre a pridať komentár
Scroll to Top