Arborétum Borová hora

Ak patríte k milovníkom prírody a rastlín, nevynechajte príležitosť navštíviť unikátne Arborétum Borová Hora vo Zvolene. Arborétum ukrýva bohatú zbierku rôznych odrôd drevín, ruží, ale i suchomilných rastlín. Vďaka mnohoročnému úsiliu pracovníkov, bolo Arborétum Borová hora vyhlásené za chránené územie.

Arborétum vo Zvolene sa orientuje na domáce druhy drevín

Arborétum Borová hora sa nachádza na severnom okraji mesta Zvolen. Je vedecko-pedagogickým pracoviskom Technickej univerzity vo Zvolene a patrí medzi unikátne zariadenia svojho druhu. V arboréte sa nachádzajú vzácne formy pôvodných druhov drevín Slovenska, rozárium a zbierka kaktusov a sukulentov. 

Medzi hlavné ciele arboréta patrí najmä záchrana a archivácia pôvodných a ohrozených druhov. V súčasnosti sa v Arboréte nachádza takmer 2500 foriem, kultivarov a proveniencií rôznych druhov drevín, okolo 900 druhov ruží a približne 1500 jedincov suchomilnej flóry. Vďaka rozsiahlym zbierkam prispieva arborétum významnou mierou k záchrane a zachovaniu širokej biologickej diverzity drevín Slovenska.

Vzhľadom k členitosti terénu tu nájdeme pestrú aj fauna. Na území arboréta bol zaznamenaný výskyt až 118 druhov vtákov a viacerých druhov obojživelníkov, plazov a cicavcov.

História Arboréta Borová hora

Arborétum Borová hora založili 30. marca v roku 1965 kedy sa začalo s výsadbou. Slúžilo ako objekt pre praktickú výučbu poslucháčov vtedajšej Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene. Na základe významu vyhlásili v roku 1981 arborétum za chránený areál o rozlohe 47,8 hektárov. 

Zbierky Arboréta Borová hora 

Zbierky arboréta sa členia v súčasnosti na tri skupiny, a to zbierky drevín, zbierky ruží a zbierky kaktusov a sukulentov:

Zbierka drevín

Zbierka drevín Arboréta Borová hora patrí k jedinečným zbierkam na Slovensku. Pôvodne vznikla v roku 1965 za účelom vytvoriť priestor pre praktickú pedagogickú činnosť. Zároveň sa tu mali zhromažďovať a zachovávať druhy autochtónnej dendroflóry stredoeurópskeho priestoru s dôrazom na dendroflóru Slovenska.

Zbierkový fond drevín reprezentujú domáce druhy drevín ako jedľa biela (Abies alba), smrekovec opadavý (Larix decidua), smrek obyčajný (Picea abies) či borovica lesná (Pinus sylvestris). Medzi listnaté druhy patria najmä druhy z rodov ako javor, breza, buk či lipa. 

Zbierka ruží – rozárium

Zbierka ruží sa v Arboréte Borová hora začala budovať súčasne so zbierkou drevín. Zo začiatku mala všeobecný charakter a jej základ tvoril sortiment odrôd, ktoré zhromaždil prof. Pravdomil Svoboda v Arboréte Peklov. Pôvodne zbierka obsahovala do 1 200 odrôd v počte takmer 14 000 kríkov, neskôr bola rozšírená so zameraním pestovať a archivovať odrody vyšľachtené na území bývalého Rakúska-Uhorska a Československa. Pre tento účel sa vyčlenil osobitný priestor. Komplex ruží v rozáriu v Borovej hore obsahuje v súčasnosti približne 840 odrôd.

Zbierka kaktusov a sukulentov

Celá zbierka kaktusov a sukulentných rastlín vznikala postupne od roku 1972. Zbierku na začiatku tvorili rastliny čeľade Cactaceae, neskôr pribudli aj iné sukulentné rastliny. Zbierkový fond dopestovali zo semien získaných z rôznych zahraničných botanických záhrad v rámci medzinárodnej výmeny semien „Index seminum“. Významnú časť zbierky tvoria aj rastliny pochádzajúce zo zbierok Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach, resp. zo súkromných zbierok.

Fotografie

Zaujímavosti

Doprava

K Arborétu Borová hora sa z centra Zvolena dostanete prímestskou dopravou (linka 4,5,6). Autobusová zastávka „Podborová, sídlisko“ leží cca 3 minúty od arboréta. Z autobusovej/vlakovej stanice cesta pešo zaberie až 50 minút. Dnes už síce v blízkosti Borovej hory nenájdete pôvodné mestské kúpele návštevu arboréta, však môžete spojiť s pobytom v niektorých z neďalekých kúpeľov. 

Ako sa dostať k Arborétu Borová hora z kúpeľov Sliač 

Arborétum Borová hora je od kúpeľov Sliač vzdialené 9,1 km. Po ceste číslo 2460 trvá cesta autom približne 14 minút. Zo Sliaču do Zvolena pravidelne premáva autobusová doprava.

Ako sa dostať k Arborétu Borová hora z kúpeľov Sklené Teplice

Kúpele Sklené Teplice sú od Arboréta Borová hora vzdialené 40,2 km. Cesta autom bude trvať približne 36 minút. Zo Sklených Teplíc pokračujte smerom na Hliník nad Hronom, tu sa napojte na rýchlostnú cestu R1 (spoplatnený úsek) a pokračujte až do Zvolena. Zo Sklených Teplíc premáva aj verejná doprava. Odporúčame využiť autobusové spojenie s prestupom v Žiari nad Hronom. 

Ako sa dostať k Arborétu Borová hora z kúpeľov Brusno

Arborétum Borová hora je od kúpeľov v Brusne vzdialené 43,8 km. Cesta autom bude trvať približne 40 minút. Z Brusna pokračujte po ceste č. 66 smerom do Banskej Bystrice, následne sa napojte na obchvat R1 (spoplatnený úsek) a pokračujte ďalej smerom na Zvolen. Potom použite výjazd Zvolen – Sever a pokračujte do centra mesta, až k arborétu. Z Brusna premáva aj verejná doprava. Odporúčame cestovať autobusom s prestupom v Banskej Bystrici. 

Parkovanie

Neplatené parkovisko sa nachádza cca 3 minúty pešo od arboréta.

Mapa miesta

Program/Akcie

Arborétum Borová hora pravidelne organizuje rôzne prednášky a vzdelávacie programy. Pravidelným podujatím sú Dni ruží, Dni rododendronov či Jeseň v Arboréte. Pre viac informácií ohľadom nastávajúcich podujatí v arboréte, nájdete na oficiálnej webovej stránke Technickej univerzity vo Zvolene, ktorý uvádzame nižšie v sekcii kontakt. 

Postrehy návštevníkov

Vstupné/Cenník/Otváracie hodiny

Vstupné sa pohybuje v rozmedzí od 1,00 € až 10,00 €. Arborétum Borová Hora je pre verejnosť otvorené v priebehu týždňa. Vstup cez víkend alebo mimo pracovnú dobu bez sprievodcu je možný pri počte minimálne 15 platiacich osôb. Služby je potrebné objednať 5 dní pred termínom návštevy telefonicky, alebo mailom. 

Aktuálny cenník vstupného a otváracie hodiny počas pracovných dní aj víkendov nájdete na oficiálnej webovej stránke Technickej univerzity vo Zvolene, ktorý uvádzame nižšie v sekcii kontakt.

Video

Mohlo by vás zaujímať

Zobraziť komentáre a pridať komentár
Scroll to Top