> Blog > Affiliate > Ako to funguje? > Rebrandované rozhranie

Rebrandované rozhranie

Čo je rebrandované rozhranie

Rebrandované rozhranie je webstránka, ktorá je prístupná užívateľom na vašej subdoméne napríklad v tvare kupele.VasaDomena.sk.

Stránka Relaxos je upravená s použitím vašej hlavičky, pätičky, štýlov písma a farieb pozadia, písma a ďalších prvkov, ktoré je možné upraviť prostredníctvom kaskádových štýlov.
Stránka je prevádzkovaná na infraštruktúre/serveri RELAXOS prostredníctvom takzvaného virtuálneho hosta.

Stránka môže obsahovať reklamné plochy partnera mimo plochy designu RELAXOS, t.j. nad hlavičkou, pod pätičkou, na pravej alebo ľavej strane designu. Stránka môže vyzerať napríklad takto:

Podmienky

Z hľadiska spolupráce je táto forma implementácie pre náš systém najprácnejšia a vyžaduje vstupné investície cca 300€, preto takúto spoluprácu podmieňujeme nasledovnými záväzkami partnera:

 • Zabezpečiť návštevnosť rozhrania v rozsahu minimálne 1000 návštevníkov mesačne po dobu 18 mesiacov alebo 20 000 návštevníkov/18 mesiacov (v prípade nesplnenia tejto požiadavky sa partner zaväzuje uhradiť alikvotnu časť nákladov na vytvorenie rozhrania)

alebo

 • Uhradiť náklady na vytvorenie rozhrania.

Na strane partnera sú potrebné nasledovné kroky

 1. Rozhodnúť o názve domény 3.rádu, na ktorej bude rozhranie prevádzkované (napr. kupele, wellness, pobyty, relax…)
 2. Presmerovať DNS záznam pre partnerovu subdoménu 3.rádu v tvare s www a bez www na doménu relaxos.net.
  1. Riešenie 1: Vytvoriť CNAME záznamy pre domény v tvare [nazovdomeny] a www.[nazovdomeny] a nasmerorovať ich na www.relaxos.net
  2. Riešenie 2: A záznam domény nasmerovať na IP servera, na ktorom beží www.relaxos.net
 3. Definovať, ktoré banerové plochy chce partner na rozhraní vytvoriť a zaslať kódy banerového systému.
 4. Zaslať kódy na meranie stránký, ktoré chce partner implementovať (vyhradzujeme si právo na stránke používať vlastný kód Google Analytics, ak ma partner záujem o tieto dáta, sprístupníme mu štatistiky z GA prostredníctvom vlastného profilu)
 5. Dodať statickú formu hlavičky a pätičky (v prípade, že má byť iná ako na stránke partnerovho rozhrania), prípadne doodať URL, kde parrtner exportuje dynamickú formu svojej hlavičky.
 6. Ak ode o prémiového partera, ktorý požaduje úpravu CSS, dodať fonty, farby, veľkosť a odsadenie písma partner požaduje (Vytvorené CSS si partner môže neskôr sám upraviť a my zabezpečíme jeho nasadenie).

Na vyplnenie potrebných údajov prosím použite tento formulár.

Chcem to skúsiť, ako postupovať?

Každý, kto vlastní webovú stránku a spĺňa obchodné podmienky sa môže stať affiliate partnerom RELAXOS vyplnením Online registrácie.

Po odoslaní formulára nás prosím kontaktujte na adrese affil@relaxos.net.

Scroll to Top